Free Tutorial internet 1,5 Tahun

Penghapus Dosa yang Tiada Duanya!

Penghapus Dosa yang Tiada Duanya!

Kalaupun ada wali Allah yang doanya makbul bagi kita sebagai Penghapus Dosa yang Tiada Duanya! Kalaupun ada sosok “Keramat” yang bisa menjadi pertolongan kita dalam menghadapi beratnya hidup di dunia maupun di akhirat, ya…. itulah Orang Tua kita. Seorang lelaki datang menemui Abdullah bin Umar seraya berkata, “Aku telah melakukan dosa besar”. Lelaki ki itu […]

Read More »